HockeyRosja 1.Rosja - K.

Brak aktualnych wydarzeń

Previous matches CSKA M. i Rostov-Don

 1. Handball CSKA M. - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 2. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 3. Handball AGU-Adyif - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 4. Handball Rostov-Don - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 5. Handball Kuban Krasnodar - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 6. Handball Dynamo Sinara - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 7. Handball Astrakhanochka - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 8. Handball Izhevsk Universitet - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 9. Handball Luch Moskwa - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 10. Handball Togliatti - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 11. Handball Rostov-Don - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 12. Handball Kuban Krasnodar - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 13. Handball CSKA M. - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 14. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 15. Handball Luch Moskwa - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 16. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 17. Handball Dynamo Sinara - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 18. Handball Zvenigorod - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 19. Handball Astrakhanochka - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 20. Handball AGU-Adyif - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 21. Handball Izhevsk Universitet - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 22. Handball Rostov-Don - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 23. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 24. Volleyball Dinamo Kazan - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 25. Volleyball Dyn.Moskva - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 26. Handball Astrakhanochka - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 27. Handball CSKA M. - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 28. Handball Luch Moskwa - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 29. Handball Izhevsk Universitet - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 30. Volleyball Leningradka - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 31. Volleyball Uralochka - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 32. Volleyball Kaliningrad - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 33. Handball Zvenigorod - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 34. Handball Kuban Krasnodar - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 35. Volleyball Chelyabinsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 36. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 37. Handball AGU-Adyif - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 38. Volleyball Dinamo Krasnodar - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 39. Volleyball Dinamo Kazan - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 40. Volleyball Tulitsa - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 41. Volleyball Saratov - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 42. Volleyball Odintsovo - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 43. Volleyball Dinamo Kazan - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 44. Volleyball Saratov - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 45. Volleyball Dinamo Krasnodar - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 46. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 47. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 48. Volleyball Leningradka - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 49. Volleyball Leningradka - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 50. Volleyball Kaliningrad - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 51. Volleyball Uralochka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 52. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 53. Volleyball Kaliningrad - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 54. Volleyball Tulitsa - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 55. Volleyball Uralochka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 56. Volleyball Tulitsa - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 57. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 58. Handball Luch Moskwa - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 59. Volleyball Dinamo Kazan - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 60. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 61. Volleyball Dinamo Kazan - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 62. Volleyball Saratov - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 63. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 64. Volleyball Chelyabinsk - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 65. Volleyball Chelyabinsk - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 66. Handball Rostov-Don - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 67. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 68. Volleyball Kaliningrad - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 69. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 70. Handball Zvenigorod - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 71. Handball AGU-Adyif - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 72. Handball Astrakhanochka - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 73. Handball CSKA M. - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 74. Volleyball Tulitsa - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 75. Volleyball Dyn.Moskva - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 76. Volleyball Saratov - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 77. Handball Kuban Krasnodar - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 78. Volleyball Chelyabinsk - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 79. Volleyball Saratov - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 80. Volleyball Leningradka - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 81. Volleyball Tulitsa - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 82. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 83. Volleyball Uralochka - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 84. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 85. Volleyball Kaliningrad - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 86. Volleyball Dinamo Kazan - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 87. Volleyball Dyn.Moskva - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 88. Volleyball Leningradka - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 89. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 90. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 91. Hockey Torpedo N. Novgorod - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 92. Volleyball Kaliningrad - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 93. Volleyball Dyn.Moskva - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 94. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 95. Volleyball Leningradka - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 96. Volleyball Saratov - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 97. Volleyball Dinamo Kazan - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 98. Volleyball YuZGU Atom - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 99. Handball AGU-Adyif - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 100. Volleyball Chelyabinsk - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 101. Hockey Salavat Ufa - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 102. Hockey Torpedo N. Novgorod - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 103. Handball Astrakhanochka - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 104. Hockey Salavat Ufa - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 105. Volleyball Minchanka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 106. Volleyball N.Novgorod - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 107. Volleyball Odintsovo - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 108. Volleyball Dinamo Krasnodar - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 109. Volleyball Uralochka - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 110. Volleyball Tulitsa - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 111. Handball Izhevsk Universitet - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 112. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 113. Handball Kuban Krasnodar - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 114. Handball Chernomorochka Novorossiysk - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 115. Handball Rostov-Don - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 116. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 117. Volleyball Kaliningrad - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 118. Volleyball Saratov - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 119. Volleyball Uralochka - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 120. Volleyball Dinamo Kazan - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 121. Volleyball Dyn.Moskva - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 122. Volleyball YuZGU Atom - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 123. Volleyball Chelyabinsk - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 124. Handball Luch Moskwa - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 125. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 126. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 127. Handball Izhevsk Universitet - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 128. Handball Kuban Krasnodar - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 129. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 130. Hockey Salavat Ufa - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 131. Handball Zvenigorod - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 132. Volleyball Dinamo Krasnodar - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 133. Volleyball YuZGU Atom - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 134. Volleyball Tulitsa - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 135. Volleyball Odintsovo - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 136. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 137. Volleyball Leningradka - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 138. Volleyball Minchanka - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 139. Hockey HK Tornado Dmitrov - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 140. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 141. Hockey SKSO - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 142. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 143. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 144. Volleyball Dinamo Krasnodar - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 145. Hockey SKSO - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 146. Hockey HK Tornado Dmitrov - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 147. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 148. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 149. Hockey SKSO - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 150. Volleyball Uralochka - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 151. Volleyball Saratov - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 152. Volleyball N.Novgorod - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 153. Volleyball Chelyabinsk - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 154. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 155. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 156. Hockey HK Tornado Dmitrov - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 157. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 158. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 159. Handball Zvenigorod - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 160. Handball AGU-Adyif - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 161. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 162. Handball CSKA M. - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 163. Handball Astrakhanochka - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 164. Handball Kuban Krasnodar - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 165. Volleyball Minchanka - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 166. Volleyball Dinamo Kazan - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 167. Volleyball Leningradka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 168. Volleyball Tulitsa - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 169. Volleyball Odintsovo - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 170. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 171. Volleyball Dinamo Krasnodar - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 172. Handball Luch Moskwa - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 173. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 174. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 175. Handball Togliatti - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 176. Volleyball Dyn.Moskva - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 177. Volleyball Uralochka - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 178. Handball AGU-Adyif - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 179. Volleyball Kaliningrad - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 180. Handball AGU-Adyif - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 181. Volleyball YuZGU Atom - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 182. Volleyball Odintsovo - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 183. Volleyball N.Novgorod - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 184. Volleyball Saratov - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 185. Handball Togliatti - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 186. Handball CSKA M. - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 187. Handball Dynamo Sinara - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 188. Handball Luch Moskwa - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 189. Volleyball Chelyabinsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 190. Volleyball Dinamo Kazan - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 191. Handball Rostov-Don - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 192. Volleyball Leningradka - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 193. Volleyball Tulitsa - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 194. Volleyball Minchanka - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 195. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 196. Volleyball Dinamo Krasnodar - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 197. Volleyball Dyn.Moskva - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 198. Volleyball N.Novgorod - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 199. Volleyball Minchanka - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 200. Volleyball Kaliningrad - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 201. Volleyball YuZGU Atom - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 202. Volleyball Odintsovo - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 203. Volleyball Uralochka - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 204. Hockey Salavat Ufa - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 205. Hockey Torpedo N. Novgorod - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 206. Hockey Torpedo N. Novgorod - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 207. Hockey Salavat Ufa - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 208. Hockey Torpedo N. Novgorod - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 209. Volleyball Leningradka - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 210. Volleyball Saratov - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 211. Volleyball Tulitsa - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 212. Volleyball Dinamo Krasnodar - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 213. Volleyball Dinamo Kazan - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 214. Handball Togliatti - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 215. Volleyball Chelyabinsk - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 216. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 217. Handball Dynamo Sinara - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 218. Hockey HK Tornado Dmitrov - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 219. Handball Astrakhanochka - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 220. Hockey Salavat Ufa - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 221. Hockey MSMO 7.62 - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 222. Hockey HK Tornado Dmitrov - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 223. Hockey Torpedo N. Novgorod - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 224. Hockey Torpedo N. Novgorod - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 225. Hockey HK Tornado Dmitrov - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 226. Hockey Salavat Ufa - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 227. Handball Izhevsk Universitet - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 228. Hockey MSMO 7.62 - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 229. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 230. Volleyball Minchanka - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 231. Volleyball Odintsovo - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 232. Volleyball Uralochka - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 233. Handball CSKA M. - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 234. Volleyball N.Novgorod - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 235. Volleyball Dyn.Moskva - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 236. Hockey MSMO 7.62 - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 237. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 238. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 239. Handball Zvenigorod - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 240. Handball Kuban Krasnodar - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 241. Hockey MSMO 7.62 - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 242. Hockey SKSO - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 243. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 244. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 245. Handball CSKA M. - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 246. Handball Togliatti - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 247. Handball Astrakhanochka - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 248. Hockey SKSO - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 249. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 250. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 251. Hockey MSMO 7.62 - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 252. Handball Rostov-Don - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 253. Hockey SKSO - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 254. Volleyball Kaliningrad - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 255. Volleyball Dinamo Kazan - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 256. Volleyball Tulitsa - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 257. Volleyball Leningradka - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 258. Volleyball Saratov - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 259. Volleyball Dinamo Krasnodar - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 260. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 261. Volleyball Chelyabinsk - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 262. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 263. Hockey MSMO 7.62 - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 264. Handball Dynamo Sinara - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 265. Handball Luch Moskwa - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 266. Hockey SKSO - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 267. Handball Chernomorochka Novorossiysk - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 268. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 269. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 270. Volleyball Minchanka - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 271. Volleyball N.Novgorod - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 272. Volleyball Dinamo Krasnodar - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 273. Hockey MSMO 7.62 - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 274. Volleyball Uralochka - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 275. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 276. Hockey SKSO - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 277. Volleyball N.Novgorod - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 278. Volleyball Uralochka - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 279. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 280. Volleyball Minchanka - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 281. Volleyball Odintsovo - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 282. Hockey HK Tornado Dmitrov - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 283. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 284. Hockey HK Tornado Dmitrov - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 285. Volleyball Dinamo Krasnodar - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 286. Volleyball YuZGU Atom - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 287. Hockey Torpedo N. Novgorod - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 288. Hockey HK Tornado Dmitrov - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 289. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 290. Hockey SKSO - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 291. Hockey Torpedo N. Novgorod - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 292. Hockey HK Tornado Dmitrov - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 293. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 294. Hockey SKSO - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 295. Volleyball Odintsovo - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 296. Hockey Torpedo N. Novgorod - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 297. Handball Togliatti - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 298. Handball Zvenigorod - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 299. Handball Astrakhanochka - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 300. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 301. Hockey HK Tornado Dmitrov - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 302. Hockey SKSO - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 303. Hockey HK Tornado Dmitrov - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 304. Volleyball Dyn.Moskva - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 305. Volleyball Leningradka - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 306. Volleyball Saratov - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 307. Volleyball Chelyabinsk - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 308. Volleyball Dinamo Kazan - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 309. Handball Luch Moskwa - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 310. Handball Dynamo Sinara - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 311. Handball Togliatti - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 312. Volleyball Tulitsa - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 313. Volleyball Minchanka - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 314. Handball CSKA M. - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 315. Volleyball Dinamo Krasnodar - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 316. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 317. Volleyball Odintsovo - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 318. Volleyball N.Novgorod - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 319. Handball Rostov-Don - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 320. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 321. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 322. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 323. Handball Izhevsk Universitet - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 324. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 325. Volleyball Dyn.Moskva - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 326. Volleyball Kaliningrad - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 327. Volleyball Dinamo Kazan - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 328. Volleyball Saratov - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 329. Volleyball Uralochka - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 330. Volleyball N.Novgorod - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 331. Handball Zvenigorod - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 332. Handball Kuban Krasnodar - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 333. Volleyball Chelyabinsk - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 334. Volleyball Dinamo Kazan - YuZGU Atom Świat 1.Rosja - K.
 335. Volleyball Kaliningrad - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 336. Volleyball Tulitsa - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 337. Volleyball Leningradka - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 338. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 339. Volleyball Minchanka - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 340. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 341. Volleyball Odintsovo - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 342. Hockey MSMO 7.62 - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 343. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 344. Hockey MSMO 7.62 - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 345. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 346. Hockey MSMO 7.62 - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 347. Volleyball Kaliningrad - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 348. Volleyball Dyn.Moskva - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 349. Volleyball Saratov - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 350. Volleyball Uralochka - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 351. Volleyball N.Novgorod - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 352. Volleyball Chelyabinsk - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 353. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 354. Volleyball YuZGU Atom - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 355. Hockey Salavat Ufa - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 356. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 357. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 358. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 359. Hockey Salavat Ufa - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 360. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 361. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 362. Hockey MSMO 7.62 - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 363. Handball AGU-Adyif - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 364. Handball Rostov-Don - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 365. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 366. Handball CSKA M. - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 367. Handball Luch Moskwa - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 368. Hockey MSMO 7.62 - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 369. Hockey MSMO 7.62 - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 370. Handball Zvenigorod - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 371. Volleyball Leningradka - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 372. Handball Togliatti - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 373. Volleyball Dinamo Kazan - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 374. Volleyball Dinamo Krasnodar - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 375. Handball Dynamo Sinara - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 376. Volleyball Minchanka - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 377. Handball Kuban Krasnodar - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 378. Volleyball Tulitsa - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 379. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 380. Handball Togliatti - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 381. Volleyball Dyn.Moskva - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 382. Volleyball Kaliningrad - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 383. Volleyball Odintsovo - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 384. Volleyball N.Novgorod - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 385. Handball Rostov-Don - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 386. Handball Luch Moskwa - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 387. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 388. Volleyball Saratov - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 389. Volleyball Uralochka - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 390. Volleyball YuZGU Atom - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 391. Handball Kuban Krasnodar - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 392. Handball Rostov-Don - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 393. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 394. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 395. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 396. Handball CSKA M. - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 397. Hockey HK Tornado Dmitrov - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 398. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 399. Volleyball Chelyabinsk - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 400. Hockey Salavat Ufa - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 401. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 402. Volleyball Dinamo Kazan - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 403. Volleyball Tulitsa - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 404. Volleyball Dinamo Krasnodar - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 405. Hockey Torpedo N. Novgorod - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 406. Volleyball Leningradka - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 407. Hockey HK Tornado Dmitrov - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 408. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 409. Handball CSKA M. - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 410. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 411. Handball Astrakhanochka - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 412. Hockey HK Tornado Dmitrov - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 413. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 414. Handball Zvenigorod - Chernomorochka Novorossiysk Rosja 1.Rosja - K.
 415. Hockey Torpedo N. Novgorod - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 416. Hockey Salavat Ufa - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 417. Volleyball Dyn.Moskva - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 418. Volleyball Minchanka - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 419. Volleyball Kaliningrad - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 420. Volleyball N.Novgorod - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 421. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 422. Hockey HK Tornado Dmitrov - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 423. Volleyball Odintsovo - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 424. Volleyball YuZGU Atom - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 425. Volleyball Uralochka - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 426. Hockey Salavat Ufa - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 427. Handball Rostov-Don - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 428. Hockey Salavat Ufa - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 429. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 430. Handball CSKA M. - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 431. Handball Izhevsk Universitet - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 432. Hockey HK Tornado Dmitrov - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 433. Hockey Torpedo N. Novgorod - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 434. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 435. Handball Chernomorochka Novorossiysk - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 436. Hockey Salavat Ufa - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 437. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 438. Volleyball YuZGU Atom - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 439. Volleyball Odintsovo - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 440. Hockey Torpedo N. Novgorod - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 441. Volleyball N.Novgorod - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 442. Volleyball Minchanka - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 443. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 444. Hockey SKSO - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 445. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 446. Hockey SKSO - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 447. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 448. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 449. Hockey SKSO - Salavat Ufa Rosja 1.Rosja - K.
 450. Volleyball Tulitsa - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 451. Volleyball Saratov - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 452. Volleyball Chelyabinsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 453. Handball Izhevsk Universitet - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 454. Volleyball Leningradka - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 455. Volleyball Dinamo Krasnodar - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 456. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 457. Volleyball Uralochka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 458. Volleyball Dinamo Kazan - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 459. Volleyball Tulitsa - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 460. Volleyball Kaliningrad - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 461. Handball Luch Moskwa - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 462. Handball Kuban Krasnodar - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 463. Handball Zvenigorod - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 464. Handball Dynamo Sinara - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 465. Handball Zvenigorod - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 466. Handball Astrakhanochka - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 467. Hockey Salavat Ufa - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 468. Hockey MSMO 7.62 - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 469. Hockey Biryusa Krasnoyarsk - SKSO Rosja 1.Rosja - K.
 470. Hockey MSMO 7.62 - Beliye Medveditsy Chelyabinsk Rosja 1.Rosja - K.
 471. Hockey Salavat Ufa - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 472. Handball Kuban Krasnodar - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 473. Handball Zvenigorod - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 474. Handball Togliatti - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 475. Handball Rostov-Don - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 476. Handball Izhevsk Universitet - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 477. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 478. Handball Dynamo Sinara - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 479. Handball AGU-Adyif - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 480. Handball CSKA M. - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 481. Handball Rostov-Don - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 482. Handball Zvenigorod - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 483. Handball Kuban Krasnodar - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 484. Handball Astrakhanochka - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 485. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 486. Handball CSKA M. - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 487. Handball Dynamo Sinara - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 488. Handball Togliatti - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 489. Volleyball YuZGU Atom - Lipetsk Świat 1.Rosja - K.
 490. Handball CSKA M. - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 491. Handball Kuban Krasnodar - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 492. Handball Rostov-Don - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 493. Handball Astrakhanochka - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 494. Handball Luch Moskwa - Ufa-Alisa Rosja 1.Rosja - K.
 495. Handball Zvenigorod - Rostov-Don Rosja 1.Rosja - K.
 496. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 497. Handball Dynamo Sinara - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 498. Handball Togliatti - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 499. Volleyball Saratov - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 500. Handball Rostov-Don - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 501. Handball Togliatti - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 502. Handball Astrakhanochka - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 503. Volleyball Kaliningrad - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 504. Volleyball Chelyabinsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 505. Volleyball Kaliningrad - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 506. Volleyball Chelyabinsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 507. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 508. Volleyball Saratov - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 509. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 510. Volleyball Saratov - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 511. Volleyball Saratov - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 512. Volleyball Odintsovo - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 513. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 514. Volleyball N.Novgorod - Lipetsk Świat 1.Rosja - K.
 515. Volleyball Chelyabinsk - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 516. Volleyball Uralochka - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 517. Volleyball Lipetsk - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 518. Volleyball Uralochka - Lipetsk Świat 1.Rosja - K.
 519. Volleyball N.Novgorod - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 520. Volleyball Kaliningrad - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 521. Volleyball Dyn.Moskva - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 522. Volleyball Kaliningrad - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 523. Volleyball Dyn.Moskva - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 524. Handball Zvenigorod - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 525. Handball Togliatti - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 526. Handball Astrakhanochka - CSKA M. Rosja 1.Rosja - K.
 527. Handball Izhevsk Universitet - Phoenix SC China Rosja 1.Rosja - K.
 528. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 529. Volleyball Dinamo Kazan - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 530. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 531. Volleyball Tulitsa - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 532. Volleyball Dinamo Krasnodar - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 533. Volleyball Saratov - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 534. Volleyball Chelyabinsk - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 535. Volleyball Kaliningrad - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 536. Volleyball Dyn.Moskva - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 537. Volleyball Leningradka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 538. Volleyball Dinamo Kazan - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 539. Volleyball Uralochka - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 540. Handball Phoenix SC China - Luch Moskwa Rosja 1.Rosja - K.
 541. Handball Izhevsk Universitet - Baltiyskaya Zarya Rosja 1.Rosja - K.
 542. Volleyball Kaliningrad - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 543. Volleyball Tulitsa - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 544. Volleyball Saratov - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 545. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 546. Volleyball Odintsovo - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 547. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Agidel UFA Rosja 1.Rosja - K.
 548. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Agidel UFA Rosja 1.Rosja - K.
 549. Hockey Agidel UFA - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 550. Volleyball Dinamo Krasnodar - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 551. Volleyball N.Novgorod - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 552. Volleyball Lipetsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 553. Volleyball Leningradka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 554. Volleyball Minchanka - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 555. Volleyball Chelyabinsk - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 556. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Phoenix SC China Rosja 1.Rosja - K.
 557. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 558. Hockey Agidel UFA - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 559. Handball Rostov-Don - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 560. Handball Astrakhanochka - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 561. Volleyball Tulitsa - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 562. Volleyball Dinamo Kazan - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 563. Volleyball Uralochka - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 564. Volleyball Dyn.Moskva - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 565. Volleyball N.Novgorod - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 566. Volleyball Odintsovo - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 567. Hockey Agidel UFA - Torpedo N. Novgorod Rosja 1.Rosja - K.
 568. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 569. Hockey Torpedo N. Novgorod - Agidel UFA Rosja 1.Rosja - K.
 570. Handball Rostov-Don - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 571. Handball Togliatti - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 572. Handball Astrakhanochka - Kuban Krasnodar Rosja 1.Rosja - K.
 573. Volleyball Dinamo Krasnodar - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 574. Volleyball Chelyabinsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 575. Volleyball Lipetsk - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 576. Volleyball Minchanka - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 577. Volleyball Leningradka - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 578. Volleyball Saratov - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 579. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 580. Handball Luch Moskwa - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 581. Handball Zvenigorod - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 582. Handball Kuban Krasnodar - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 583. Hockey Torpedo N. Novgorod - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 584. Hockey Torpedo N. Novgorod - HK Tornado Dmitrov Rosja 1.Rosja - K.
 585. Hockey Dynamo Neva St.Petersburg - Shenzen Krs Vanke Rays Rosja 1.Rosja - K.
 586. Volleyball Dyn.Moskva - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 587. Volleyball Minchanka - Lipetsk Świat 1.Rosja - K.
 588. Volleyball Kaliningrad - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 589. Volleyball Dinamo Kazan - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 590. Volleyball Uralochka - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 591. Volleyball Odintsovo - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 592. Volleyball N.Novgorod - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 593. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Biryusa Krasnoyarsk Rosja 1.Rosja - K.
 594. Hockey MSMO 7.62 - Agidel UFA Rosja 1.Rosja - K.
 595. Volleyball Dinamo Krasnodar - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 596. Volleyball Leningradka - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 597. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Minchanka Świat 1.Rosja - K.
 598. Handball Izhevsk Universitet - Dynamo-Viktor Stavropol Rosja 1.Rosja - K.
 599. Volleyball Tulitsa - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 600. Volleyball Saratov - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 601. Volleyball Lipetsk - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 602. Volleyball Chelyabinsk - N.Novgorod Świat 1.Rosja - K.
 603. Handball Astrakhanochka - Dynamo Sinara Rosja 1.Rosja - K.
 604. Hockey Torpedo N. Novgorod - Agidel UFA Rosja 1.Rosja - K.
 605. Hockey HK Tornado Dmitrov - Shenzen Krs Vanke Rays Rosja 1.Rosja - K.
 606. Hockey HK Tornado Dmitrov - Shenzen Krs Vanke Rays Rosja 1.Rosja - K.
 607. Handball CSKA M. - Astrakhanochka Rosja 1.Rosja - K.
 608. Handball Kuban Krasnodar - Zvenigorod Rosja 1.Rosja - K.
 609. Handball Dynamo Sinara - Togliatti Rosja 1.Rosja - K.
 610. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 611. Hockey SKSO - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 612. Volleyball Odintsovo - Dinamo Kazan Świat 1.Rosja - K.
 613. Volleyball Kaliningrad - Leningradka Świat 1.Rosja - K.
 614. Volleyball Uralochka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 615. Handball Luch Moskwa - AGU-Adyif Rosja 1.Rosja - K.
 616. Handball Dynamo-Viktor Stavropol - Baltiyskaya Zarya Rosja 1.Rosja - K.
 617. Hockey SKSO - MSMO 7.62 Rosja 1.Rosja - K.
 618. Handball Phoenix SC China - Izhevsk Universitet Rosja 1.Rosja - K.
 619. Hockey Beliye Medveditsy Chelyabinsk - Dynamo Neva St.Petersburg Rosja 1.Rosja - K.
 620. Volleyball Dyn.Moskva - Tulitsa Świat 1.Rosja - K.
 621. Volleyball N.Novgorod - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 622. Volleyball Lipetsk - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 623. Volleyball Minchanka - Chelyabinsk Świat 1.Rosja - K.
 624. Volleyball Kaliningrad - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 625. Volleyball Dyn.Kazan - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 626. Volleyball Dyn.Moskva - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 627. Volleyball Uralochka - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 628. Volleyball Dyn.Moskva - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 629. Volleyball Uralochka - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 630. Volleyball Kaliningrad - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 631. Volleyball Dyn.Kazan - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 632. Volleyball Zenit ST Petersburg - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 633. Volleyball Dinamo Krasnodar - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 634. Volleyball Sakhalin - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 635. Volleyball Saratov - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 636. Volleyball Celjabinsk - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 637. Volleyball Dyn.Kazan - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 638. Volleyball Uralochka - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 639. Volleyball Sakhalin - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 640. Volleyball Dyn.Moskva - Minsk Świat 1.Rosja - K.
 641. Volleyball Saratov - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 642. Volleyball Kaliningrad - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 643. Volleyball Celjabinsk - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 644. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 645. Volleyball Dyn.Kazan - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 646. Volleyball Dinamo Krasnodar - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 647. Volleyball Dinamo Krasnodar - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 648. Volleyball Zenit ST Petersburg - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 649. Volleyball Odintsovo - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 650. Volleyball Minsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 651. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 652. Volleyball Sakhalin - Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 653. Volleyball Uralochka - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 654. Volleyball Saratov - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 655. Volleyball Zenit ST Petersburg 75:76 Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 656. Volleyball Odintsovo - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 657. Volleyball Dyn.Moskva - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 658. Volleyball Minsk - Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 659. Volleyball Dyn.Moskva - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 660. Volleyball Kaliningrad - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 661. Volleyball Dyn.Kazan - Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 662. Volleyball Minsk - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 663. Volleyball Saratov - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 664. Volleyball Dyn.Kazan 3:0 Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 665. Volleyball Sakhalin - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 666. Volleyball Kaliningrad - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 667. Volleyball Celjabinsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 668. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 669. Volleyball Dinamo Krasnodar - Minsk Świat 1.Rosja - K.
 670. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk 2:3 Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 671. Volleyball Dyn.Kazan - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 672. Volleyball Uralochka - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 673. Volleyball Odintsovo - Minsk Świat 1.Rosja - K.
 674. Volleyball Zenit ST Petersburg - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 675. Volleyball Dinamo Krasnodar 3:0 Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 676. Volleyball Dyn.Kazan - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 677. Volleyball Zenit ST Petersburg -:- Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 678. Volleyball Kaliningrad - Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 679. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 680. Volleyball Dyn.Moskva - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 681. Volleyball Minsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 682. Volleyball Kaliningrad - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 683. Volleyball Dyn.Kazan - Minsk Świat 1.Rosja - K.
 684. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 685. Volleyball Dinamo Krasnodar - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 686. Volleyball Dyn.Moskva - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 687. Volleyball Celjabinsk - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 688. Volleyball Kaliningrad - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 689. Volleyball Minsk - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 690. Volleyball Zenit ST Petersburg - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 691. Volleyball Odintsovo - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 692. Volleyball Dinamo Krasnodar - Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 693. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 694. Volleyball Uralochka 3:0 Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 695. Volleyball Dyn.Kazan - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 696. Volleyball Dyn.Moskva - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 697. Volleyball Saratov - Minsk Świat 1.Rosja - K.
 698. Volleyball Kaliningrad - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 699. Volleyball Celjabinsk - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 700. Volleyball Zenit ST Petersburg - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 701. Volleyball Saratov - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 702. Volleyball Dyn.Moskva - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 703. Volleyball Odintsovo - Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 704. Volleyball Minsk - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 705. Volleyball Uralochka - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 706. Volleyball Zenit ST Petersburg - Minsk Świat 1.Rosja - K.
 707. Volleyball Odintsovo 3:2 Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
 708. Volleyball Uralochka - Saratov Świat 1.Rosja - K.
 709. Volleyball Dinamo Krasnodar - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 710. Volleyball Yenisey Krasnoyarsk 2:3 Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 711. Volleyball Celjabinsk - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 712. Volleyball Dyn.Moskva 3:0 Celjabinsk Świat 1.Rosja - K.
 713. Volleyball Odintsovo - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 714. Volleyball Zenit ST Petersburg - Dinamo Krasnodar Świat 1.Rosja - K.
 715. Volleyball Saratov - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 716. Volleyball Uralochka - Sakhalin Świat 1.Rosja - K.
 717. Volleyball Minsk - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 718. Volleyball Kaliningrad - Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 719. Volleyball Dyn.Moskva - Uralochka Świat 1.Rosja - K.
 720. Volleyball Minsk - Odintsovo Świat 1.Rosja - K.
 721. Volleyball Saratov - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 722. Volleyball Celjabinsk - Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 723. Volleyball Dinamo Krasnodar 3:1 Yenisey Krasnoyarsk Świat 1.Rosja - K.
 724. Volleyball Uralochka 3:0 Minsk Świat 1.Rosja - K.
 725. Volleyball Sakhalin 3:2 Dyn.Kazan Świat 1.Rosja - K.
 726. Volleyball Celjabinsk - Kaliningrad Świat 1.Rosja - K.
 727. Volleyball Odintsovo - Zenit ST Petersburg Świat 1.Rosja - K.
 728. Volleyball Saratov - Dyn.Moskva Świat 1.Rosja - K.
Zgłoś błąd
1XBET - Best Betting Site!CLAIM FREE BONUS