HockeyFinlandia 2.Finlandia

Brak aktualnych wydarzeń

Previous matches HIFK Helsinki i IF Gnistan

 1. Football HIFK Helsinki - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 2. Football SJK Akatemia - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 3. Hockey Kiekko-espoo - Jokerit Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 4. Football Ekenas IF - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 5. Football FF Jaro - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 6. Football IF Gnistan - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 7. Football JaPS - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 8. Football Salpa - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 9. Football Mikkelin Palloilijat - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 10. Football HIFK Helsinki - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 11. Football FF Jaro - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 12. Football KPV Kokkola - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 13. Football JaPS - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 14. Football IF Gnistan - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 15. Football Mikkelin Palloilijat - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 16. Football Jyvaskyla JK - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 17. Football Ekenas IF - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 18. Football SJK Akatemia - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 19. Football Salpa - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 20. Football KaPa Kapylan - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 21. Football Turku PS - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 22. Football Jyvaskyla JK - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 23. Football IF Gnistan - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 24. Football Salpa - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 25. Football KaPa Kapylan - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 26. Football SJK Akatemia - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 27. Football HIFK Helsinki - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 28. Football Jyvaskyla JK - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 29. Football Mikkelin Palloilijat - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 30. Football FF Jaro - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 31. Football KPV Kokkola - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 32. Football Ekenas IF - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 33. Football JaPS - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 34. Football Turku PS - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 35. Football FF Jaro - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 36. Football Salpa - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 37. Football IF Gnistan - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 38. Football SJK Akatemia - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 39. Football HIFK Helsinki - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 40. Football KaPa Kapylan - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 41. Football Turku PS - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 42. Football Mikkelin Palloilijat - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 43. Football JaPS - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 44. Football KPV Kokkola - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 45. Football Ekenas IF - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 46. Football SJK Akatemia - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 47. Football IF Gnistan - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 48. Football JaPS - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 49. Football FF Jaro - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 50. Football Salpa - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 51. Football HIFK Helsinki - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 52. Football FF Jaro - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 53. Football Jyvaskyla JK - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 54. Football KaPa Kapylan - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 55. Football Ekenas IF - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 56. Football KPV Kokkola - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 57. Football Turku PS - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 58. Football Mikkelin Palloilijat - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 59. Football Ekenas IF - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 60. Football KaPa Kapylan - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 61. Football Mikkelin Palloilijat - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 62. Football Jyvaskyla JK - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 63. Football Salpa - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 64. Football Turku PS - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 65. Football SJK Akatemia - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 66. Football HIFK Helsinki - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 67. Football IF Gnistan - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 68. Football FF Jaro - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 69. Football JaPS - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 70. Football KPV Kokkola - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 71. Football JaPS - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 72. Football FF Jaro - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 73. Football Jyvaskyla JK - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 74. Football Mikkelin Palloilijat - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 75. Football Turku PS - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 76. Football IF Gnistan - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 77. Football Jyvaskyla JK - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 78. Football Jyvaskyla JK - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 79. Football SJK Akatemia - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 80. Football KaPa Kapylan - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 81. Football Salpa - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 82. Football Ekenas IF - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 83. Football Turku PS - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 84. Football FF Jaro - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 85. Football IF Gnistan - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 86. Football KPV Kokkola - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 87. Football JaPS - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 88. Football Mikkelin Palloilijat - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 89. Football Turku PS - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 90. Football KPV Kokkola - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 91. Football Ekenas IF - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 92. Football JaPS - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 93. Football Mikkelin Palloilijat - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 94. Football Salpa - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 95. Football SJK Akatemia - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 96. Football KaPa Kapylan - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 97. Football IF Gnistan - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 98. Football HIFK Helsinki - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 99. Football Turku PS - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 100. Football KPV Kokkola - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 101. Football Ekenas IF - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 102. Football JaPS - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 103. Football KaPa Kapylan - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 104. Football Mikkelin Palloilijat - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 105. Football HIFK Helsinki - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 106. Football IF Gnistan - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 107. Football SJK Akatemia - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 108. Football FF Jaro - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 109. Football Salpa - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 110. Football Jyvaskyla JK - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 111. Football Mikkelin Palloilijat - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 112. Football KPV Kokkola - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 113. Football Jyvaskyla JK - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 114. Football Turku PS - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 115. Football Ekenas IF - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 116. Football KaPa Kapylan - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 117. Football HIFK Helsinki - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 118. Football IF Gnistan - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 119. Football FF Jaro - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 120. Football JaPS - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 121. Football SJK Akatemia - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 122. Football Salpa - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 123. Football HIFK Helsinki - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 124. Football KaPa Kapylan - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 125. Football Jyvaskyla JK - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 126. Football Ekenas IF - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 127. Football Turku PS - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 128. Football Salpa - HIFK Helsinki Finlandia 2.Finlandia
 129. Football Mikkelin Palloilijat - KPV Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 130. Hockey Kettera - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 131. Hockey K-Espoo - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 132. Hockey Kettera - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 133. Hockey K-Espoo - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 134. Football KPV Kokkola - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 135. Football JaPS - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 136. Football FF Jaro - KaPa Kapylan Finlandia 2.Finlandia
 137. Football IF Gnistan - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 138. Football HIFK Helsinki - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 139. Football SJK Akatemia - Salpa Finlandia 2.Finlandia
 140. Hockey Kettera - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 141. Hockey Roki - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 142. Hockey K-Espoo - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 143. Football KaPa Kapylan - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 144. Football Ekenas IF - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 145. Football Salpa - JaPS Finlandia 2.Finlandia
 146. Football KPV Kokkola - Jyvaskyla JK Finlandia 2.Finlandia
 147. Football SJK Akatemia - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 148. Football HIFK Helsinki - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 149. Hockey Kettera - Roki Finlandia 2.Finlandia
 150. Hockey Kiekko-Pojat - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 151. Hockey Roki - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 152. Hockey K-Espoo - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 153. Hockey Roki - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 154. Hockey Kiekko-Pojat - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 155. Hockey Kettera - Roki Finlandia 2.Finlandia
 156. Hockey K-Espoo - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 157. Hockey JHT - FPS Finlandia 2.Finlandia
 158. Hockey Kettera - Roki Finlandia 2.Finlandia
 159. Hockey FPS - JHT Finlandia 2.Finlandia
 160. Hockey Kiekko-Pojat - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 161. Hockey Pyry - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 162. Hockey JHT - FPS Finlandia 2.Finlandia
 163. Hockey KooVee - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 164. Hockey TUTO - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 165. Hockey Heinolan Peliitat - Pyry Finlandia 2.Finlandia
 166. Hockey Kokkolan Hermes - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 167. Hockey KooVee - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 168. Hockey K-Espoo - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 169. Hockey IPK - Roki Finlandia 2.Finlandia
 170. Hockey Kiekko-Pojat - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 171. Hockey TUTO - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 172. Hockey Kettera - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 173. Hockey Kokkolan Hermes - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 174. Hockey KooVee - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 175. Hockey Roki - IPK Finlandia 2.Finlandia
 176. Hockey K-Espoo - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 177. Hockey TUTO - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 178. Hockey Kettera - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 179. Hockey K-Espoo - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 180. Hockey IPK - Roki Finlandia 2.Finlandia
 181. Hockey Kiekko-Pojat - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 182. Hockey Kokkolan Hermes - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 183. Hockey Roki - IPK Finlandia 2.Finlandia
 184. Hockey Kokkolan Hermes - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 185. Hockey K Vantaa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 186. Hockey KooVee - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 187. Hockey TUTO - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 188. Hockey KeuPa - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 189. Hockey K Vantaa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 190. Hockey Kettera - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 191. Hockey Kiekko-Pojat - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 192. Hockey TUTO - FPS Finlandia 2.Finlandia
 193. Hockey KeuPa - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 194. Hockey Roki - IPK Finlandia 2.Finlandia
 195. Hockey KooVee - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 196. Hockey Kokkolan Hermes - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 197. Hockey TUTO - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 198. Hockey IPK - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 199. Hockey Zemgale LLU - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 200. Hockey Kettera - FPS Finlandia 2.Finlandia
 201. Hockey Zemgale LLU - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 202. Hockey Roki - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 203. Hockey KeuPa - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 204. Hockey KooVee - IPK Finlandia 2.Finlandia
 205. Hockey Heinolan Peliitat - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 206. Hockey FPS - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 207. Hockey Kettera - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 208. Hockey Heinolan Peliitat - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 209. Hockey Zemgale LLU - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 210. Hockey Zemgale LLU - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 211. Hockey Kiekko-Pojat - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 212. Hockey IPK - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 213. Hockey TUTO - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 214. Hockey K Vantaa - Roki Finlandia 2.Finlandia
 215. Hockey K-Espoo - Roki Finlandia 2.Finlandia
 216. Hockey Hokki - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 217. Hockey KooVee - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 218. Hockey TUTO - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 219. Hockey Zemgale LLU - FPS Finlandia 2.Finlandia
 220. Hockey K-Espoo - IPK Finlandia 2.Finlandia
 221. Hockey KeuPa - Roki Finlandia 2.Finlandia
 222. Hockey Zemgale LLU - FPS Finlandia 2.Finlandia
 223. Hockey K Vantaa - IPK Finlandia 2.Finlandia
 224. Hockey Roki - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 225. Hockey Kiekko-Pojat - FPS Finlandia 2.Finlandia
 226. Hockey K Vantaa - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 227. Hockey Kettera - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 228. Hockey Kokkolan Hermes - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 229. Hockey Heinolan Peliitat - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 230. Hockey Kokkolan Hermes - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 231. Hockey Hokki - Zemgale LLU Finlandia 2.Finlandia
 232. Hockey IPK - FPS Finlandia 2.Finlandia
 233. Hockey Kiekko-Pojat - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 234. Hockey K-Espoo - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 235. Hockey IPK - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 236. Hockey KeuPa - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 237. Hockey Roki - Zemgale LLU Finlandia 2.Finlandia
 238. Hockey K-Espoo - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 239. Hockey Roki - Zemgale LLU Finlandia 2.Finlandia
 240. Hockey Kokkolan Hermes - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 241. Hockey IPK - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 242. Hockey Roki - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 243. Hockey K Vantaa - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 244. Hockey KooVee - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 245. Hockey KeuPa - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 246. Hockey Roki - Kiekko-Pojat Finlandia 2.Finlandia
 247. Hockey Heinolan Peliitat - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 248. Hockey Hokki - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 249. Hockey FPS - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 250. Hockey IPK - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 251. Hockey FPS - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 252. Hockey Hokki - K-Espoo Finlandia 2.Finlandia
 253. Hockey TUTO - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 254. Hockey Heinolan Peliitat - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 255. Hockey Kettera - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 256. Hockey KooVee - FPS Finlandia 2.Finlandia
 257. Hockey K Vantaa - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 258. Hockey Kokkolan Hermes - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 259. Hockey Kettera - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 260. Hockey Kiekko-Pojat - IPK Finlandia 2.Finlandia
 261. Hockey Zemgale LLU - TUTO Finlandia 2.Finlandia
 262. Football Ekenas IF - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 263. Football Musan Salama - MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 264. Football SJK Akatemia - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 265. Football Kokkola - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 266. Football Vaasan PS - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 267. Football Oulu - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 268. Football IF Gnistan - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 269. Football Musan Salama - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 270. Football AC Kajaani - Oulu Finlandia 2.Finlandia
 271. Football FF Jaro - Vaasan PS Finlandia 2.Finlandia
 272. Football Kokkola - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 273. Football KTP Kotka - MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 274. Football Mikkelin Palloilijat - Musan Salama Finlandia 2.Finlandia
 275. Football SJK Akatemia - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 276. Football Oulu - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 277. Football MyPa Myllykoski - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 278. Football Vaasan PS - Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 279. Football Ekenas IF - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 280. Football FF Jaro - MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 281. Football AC Kajaani - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 282. Football Kokkola - Oulu Finlandia 2.Finlandia
 283. Football Musan Salama - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 284. Football KTP Kotka - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 285. Football Vaasan PS - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 286. Football IF Gnistan - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 287. Football Mikkelin Palloilijat - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 288. Football Oulu - Vaasan PS Finlandia 2.Finlandia
 289. Football MyPa Myllykoski - Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 290. Football Ekenas IF - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 291. Football SJK Akatemia - Musan Salama Finlandia 2.Finlandia
 292. Football Vaasan PS - Musan Salama Finlandia 2.Finlandia
 293. Football FF Jaro - Mikkelin Palloilijat Finlandia 2.Finlandia
 294. Football AC Kajaani - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 295. Football Oulu - SJK Akatemia Finlandia 2.Finlandia
 296. Football Kokkola - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 297. Football Vaasan PS - MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 298. Football KTP Kotka - Musan Salama Finlandia 2.Finlandia
 299. Football IF Gnistan - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 300. Football Mikkelin Palloilijat - Kokkola Finlandia 2.Finlandia
 301. Football Musan Salama - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 302. Football MyPa Myllykoski - Oulu Finlandia 2.Finlandia
 303. Football SJK Akatemia - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 304. Football Ekenas IF - Vaasan PS Finlandia 2.Finlandia
 305. Football AC Kajaani - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 306. Football Oulu - IF Gnistan Finlandia 2.Finlandia
 307. Football Kokkola - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 308. Football SJK Akatemia - Ekenas IF Finlandia 2.Finlandia
 309. Hockey Hokki - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 310. Hockey Kettera 5:0 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 311. Hockey KeuPa - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 312. Hockey KooVee - IPK Finlandia 2.Finlandia
 313. Hockey Roki - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 314. Hockey TuTo Turku - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 315. Hockey Kettera - Roki Finlandia 2.Finlandia
 316. Hockey KeuPa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 317. Hockey Heinolan Peliitat 5:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 318. Hockey IPK - Roki Finlandia 2.Finlandia
 319. Hockey Jokipojat 3:1 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 320. Hockey K Vantaa - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 321. Hockey KooVee - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 322. Hockey Kokkolan Hermes - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 323. Hockey Hokki 1:6 IPK Finlandia 2.Finlandia
 324. Hockey K Vantaa - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 325. Hockey KooVee - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 326. Hockey Jokipojat 1:4 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 327. Hockey K Vantaa - IPK Finlandia 2.Finlandia
 328. Hockey Heinolan Peliitat - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 329. Hockey Roki - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 330. Hockey Kokkolan Hermes - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 331. Hockey Hokki - Roki Finlandia 2.Finlandia
 332. Hockey Kettera 4:6 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 333. Hockey SaPKo - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 334. Hockey IPK 10:0 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 335. Hockey Jokipojat - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 336. Hockey Kettera 10:1 SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 337. Hockey Roki - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 338. Hockey TuTo Turku - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 339. Hockey K Vantaa - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 340. Hockey IPK 1:2 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 341. Hockey KeuPa - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 342. Hockey Heinolan Peliitat - Roki Finlandia 2.Finlandia
 343. Hockey Kokkolan Hermes 2:2 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 344. Hockey Hokki 3:6 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 345. Hockey SaPKo - Roki Finlandia 2.Finlandia
 346. Hockey TuTo Turku - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 347. Hockey Kokkolan Hermes - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 348. Hockey Jokipojat 3:2 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 349. Hockey KeuPa - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 350. Hockey Hokki 2:5 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 351. Hockey KeuPa - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 352. Hockey Roki - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 353. Hockey SaPKo - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 354. Hockey Hokki - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 355. Hockey Jokipojat - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 356. Hockey Kettera 3:1 Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 357. Hockey SaPKo - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 358. Hockey Roki - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 359. Hockey Roki - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 360. Hockey KeuPa - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 361. Hockey KooVee - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 362. Hockey K Vantaa - IPK Finlandia 2.Finlandia
 363. Hockey Roki - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 364. Hockey Jokipojat 5:4 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 365. Hockey K Vantaa - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 366. Hockey Kettera - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 367. Hockey KeuPa - Roki Finlandia 2.Finlandia
 368. Hockey Roki - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 369. Hockey Hokki - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 370. Hockey Jokipojat 4:4 SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 371. Hockey Heinolan Peliitat 7:3 IPK Finlandia 2.Finlandia
 372. Hockey Roki - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 373. Hockey TuTo Turku - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 374. Hockey Kokkolan Hermes - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 375. Hockey K Vantaa - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 376. Hockey IPK - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 377. Hockey IPK 3:6 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 378. Hockey K Vantaa - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 379. Hockey Kettera - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 380. Hockey Roki - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 381. Hockey KooVee - Roki Finlandia 2.Finlandia
 382. Hockey KeuPa - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 383. Hockey Heinolan Peliitat 4:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 384. Hockey SaPKo 5:1 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 385. Hockey TuTo Turku - Roki Finlandia 2.Finlandia
 386. Hockey Kokkolan Hermes - Roki Finlandia 2.Finlandia
 387. Hockey K Vantaa - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 388. Hockey Kettera 1:1 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 389. Hockey KooVee - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 390. Hockey Hokki 1:6 SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 391. Hockey Jokipojat 4:3 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 392. Hockey Heinolan Peliitat - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 393. Hockey Hokki - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 394. Hockey Jokipojat 6:3 IPK Finlandia 2.Finlandia
 395. Hockey K Vantaa - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 396. Hockey Roki - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 397. Hockey Kokkolan Hermes - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 398. Hockey Kettera 4:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 399. Hockey Roki - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 400. Hockey K Vantaa - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 401. Hockey Kettera 3:4 IPK Finlandia 2.Finlandia
 402. Hockey KooVee - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 403. Hockey SaPKo - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 404. Hockey KooVee - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 405. Hockey Hokki 3:0 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 406. Hockey Jokipojat 6:3 Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 407. Hockey K Vantaa - Roki Finlandia 2.Finlandia
 408. Hockey IPK 5:3 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 409. Hockey Kettera - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 410. Hockey Heinolan Peliitat - Roki Finlandia 2.Finlandia
 411. Hockey SaPKo 2:0 Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 412. Hockey Kokkolan Hermes 7:3 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 413. Hockey IPK - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 414. Hockey Roki - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 415. Hockey TuTo Turku - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 416. Hockey Hokki 1:3 Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 417. Hockey KeuPa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 418. Hockey SaPKo - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 419. Hockey KooVee - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 420. Hockey Heinolan Peliitat 2:2 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 421. Hockey Roki - IPK Finlandia 2.Finlandia
 422. Hockey Hokki - Roki Finlandia 2.Finlandia
 423. Hockey K Vantaa - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 424. Hockey KeuPa - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 425. Hockey TuTo Turku 5:3 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 426. Hockey Kokkolan Hermes - Roki Finlandia 2.Finlandia
 427. Hockey Kettera 1:0 SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 428. Hockey KeuPa - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 429. Hockey KooVee - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 430. Hockey IPK 3:4 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 431. Hockey Hokki 2:4 IPK Finlandia 2.Finlandia
 432. Hockey Jokipojat 4:5 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 433. Hockey K Vantaa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 434. Hockey Roki - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 435. Hockey SaPKo - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 436. Hockey TuTo Turku - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 437. Hockey KooVee - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 438. Hockey Kettera 5:3 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 439. Hockey Hokki 2:2 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 440. Hockey KeuPa - IPK Finlandia 2.Finlandia
 441. Hockey KooVee - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 442. Hockey Heinolan Peliitat 6:3 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 443. Hockey SaPKo - Roki Finlandia 2.Finlandia
 444. Hockey TuTo Turku 4:2 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 445. Hockey Hokki 4:3 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 446. Hockey Jokipojat - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 447. Hockey KooVee - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 448. Hockey Kokkolan Hermes 4:4 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 449. Hockey IPK - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 450. Hockey KeuPa - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 451. Hockey Roki - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 452. Hockey SaPKo 4:0 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 453. Hockey K Vantaa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 454. Hockey Kettera 5:3 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 455. Hockey Heinolan Peliitat - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 456. Hockey Roki - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 457. Hockey IPK - Roki Finlandia 2.Finlandia
 458. Hockey K Vantaa - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 459. Hockey SaPKo 3:3 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 460. Hockey Kettera 4:0 Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 461. Hockey KooVee - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 462. Hockey Roki - IPK Finlandia 2.Finlandia
 463. Hockey Jokipojat 2:1 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 464. Hockey Kettera - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 465. Hockey KooVee - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 466. Hockey KooVee - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 467. Hockey Kettera - Roki Finlandia 2.Finlandia
 468. Hockey TuTo Turku 8:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 469. Hockey Kokkolan Hermes - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 470. Hockey Jokipojat - Roki Finlandia 2.Finlandia
 471. Hockey KeuPa - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 472. Hockey Hokki - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 473. Hockey K Vantaa - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 474. Hockey KooVee - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 475. Hockey Hokki 2:2 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 476. Hockey KeuPa - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 477. Hockey KooVee - IPK Finlandia 2.Finlandia
 478. Hockey Roki - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 479. Hockey IPK 4:3 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 480. Hockey K Vantaa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 481. Hockey Roki - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 482. Hockey Hokki 1:5 SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 483. Hockey IPK - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 484. Hockey Kettera 6:1 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 485. Hockey Roki - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 486. Hockey Hokki - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 487. Hockey KeuPa - Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 488. Hockey Heinolan Peliitat - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 489. Hockey Roki - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 490. Hockey SaPKo 2:0 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 491. Hockey TuTo Turku - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 492. Hockey Kettera 1:3 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 493. Hockey KeuPa - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 494. Hockey TuTo Turku - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 495. Hockey K Vantaa - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 496. Hockey Kettera 5:3 IPK Finlandia 2.Finlandia
 497. Hockey KeuPa - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 498. Hockey KooVee - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 499. Hockey Roki - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 500. Hockey Jokipojat - Roki Finlandia 2.Finlandia
 501. Hockey IPK - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 502. Hockey Kettera 7:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 503. Hockey KeuPa - Roki Finlandia 2.Finlandia
 504. Hockey K Vantaa - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 505. Hockey Kokkolan Hermes - Roki Finlandia 2.Finlandia
 506. Hockey Hokki - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 507. Hockey Heinolan Peliitat 2:4 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 508. Hockey KooVee - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 509. Hockey IPK - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 510. Hockey Kettera - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 511. Hockey SaPKo 5:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 512. Hockey Hokki 4:6 IPK Finlandia 2.Finlandia
 513. Hockey Jokipojat - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 514. Hockey KeuPa - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 515. Hockey TuTo Turku 4:4 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 516. Hockey K Vantaa - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 517. Football FC Haka Valkeakoski 2:1 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 518. Football IF Ekenas - Oulu Finlandia 2.Finlandia
 519. Football FF Jaro 3:0 AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 520. Football Turku PS - MuSa Finlandia 2.Finlandia
 521. Football TPV Tampere - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 522. Hockey Kokkolan Hermes 2:5 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 523. Hockey IPK - Roki Finlandia 2.Finlandia
 524. Hockey Jokipojat - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 525. Hockey K Vantaa - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 526. Hockey KeuPa - IPK Finlandia 2.Finlandia
 527. Hockey Heinolan Peliitat - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 528. Hockey SaPKo - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 529. Hockey TuTo Turku 6:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 530. Hockey KeuPa - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 531. Hockey KooVee - Roki Finlandia 2.Finlandia
 532. Hockey Hokki 4:7 Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 533. Hockey Kettera 5:2 SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 534. Hockey KeuPa - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 535. Hockey TuTo Turku - Roki Finlandia 2.Finlandia
 536. Hockey IPK 2:2 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 537. Hockey Jokipojat - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 538. Hockey K Vantaa - Roki Finlandia 2.Finlandia
 539. Hockey Heinolan Peliitat - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 540. Hockey SaPKo 2:2 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 541. Hockey Kokkolan Hermes - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 542. Hockey Hokki 4:1 Jokipojat Finlandia 2.Finlandia
 543. Hockey KooVee - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 544. Football KTP Kotka 1:1 Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 545. Hockey Kokkolan Hermes 10:1 Hokki Finlandia 2.Finlandia
 546. Hockey K Vantaa - Kettera Finlandia 2.Finlandia
 547. Hockey Roki - Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 548. Football Oulu 4:1 FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 549. Football AC Kajaani 1:2 FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 550. Football MuSa - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 551. Hockey Hokki 5:1 Heinolan Peliitat Finlandia 2.Finlandia
 552. Hockey Kettera 4:1 TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 553. Hockey KeuPa - KooVee Finlandia 2.Finlandia
 554. Hockey Roki - IPK Finlandia 2.Finlandia
 555. Hockey SaPKo - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 556. Football MyPa Myllykoski 3:2 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 557. Hockey KooVee - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 558. Football KTP Kotka 1:0 MuSa Finlandia 2.Finlandia
 559. Hockey TuTo Turku - K Vantaa Finlandia 2.Finlandia
 560. Hockey Hokki - Roki Finlandia 2.Finlandia
 561. Hockey Jokipojat 1:1 Kettera Finlandia 2.Finlandia
 562. Hockey KeuPa - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 563. Hockey KooVee - SaPKo Finlandia 2.Finlandia
 564. Football Oulu 1:1 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 565. Football IF Ekenas - FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 566. Football TPV Tampere 3:4 AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 567. Hockey K Vantaa - TuTo Turku Finlandia 2.Finlandia
 568. Hockey Kettera - KeuPa Finlandia 2.Finlandia
 569. Hockey KooVee - Kokkolan Hermes Finlandia 2.Finlandia
 570. Hockey Roki - Hokki Finlandia 2.Finlandia
 571. Football Turku PS 1:1 FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 572. Football AC Kajaani - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 573. Football FF Jaro 3:1 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 574. Football MuSa - Oulu Finlandia 2.Finlandia
 575. Football MyPa Myllykoski - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 576. Football FC Haka Valkeakoski 1:2 Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 577. Football AC Kajaani - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 578. Football Oulu - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 579. Football IF Ekenas - TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 580. Football FF Jaro 1:3 FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 581. Football MyPa Myllykoski - MuSa Finlandia 2.Finlandia
 582. Football KTP Kotka 3:1 FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 583. Football IF Ekenas 2:3 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 584. Football FC Haka Valkeakoski 4:0 MuSa Finlandia 2.Finlandia
 585. Football Turku PS 3:0 AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 586. Football TPV Tampere 2:0 Oulu Finlandia 2.Finlandia
 587. Football KTP Kotka 2:1 IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 588. Football Oulu - FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 589. Football MuSa - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 590. Football MyPa Myllykoski 2:2 AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 591. Football Turku PS 3:2 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 592. Football AC Kajaani 3:1 Oulu Finlandia 2.Finlandia
 593. Football IF Ekenas - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 594. Football FF Jaro 2:0 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 595. Football FC Haka Valkeakoski - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 596. Football TPV Tampere - MuSa Finlandia 2.Finlandia
 597. Football Turku PS 2:2 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 598. Football FF Jaro - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 599. Football Oulu - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 600. Football MuSa - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 601. Football FC Haka Valkeakoski 3:1 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 602. Football KTP Kotka 6:1 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 603. Football AC Kajaani 1:2 FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 604. Football Oulu - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 605. Football MuSa - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 606. Football MyPa Myllykoski - FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 607. Football FC Haka Valkeakoski - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 608. Football IF Ekenas - MuSa Finlandia 2.Finlandia
 609. Football Turku PS 2:0 KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 610. Football TPV Tampere - MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 611. Football AC Kajaani 3:0 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 612. Football MuSa - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 613. Football MyPa Myllykoski - Oulu Finlandia 2.Finlandia
 614. Football FF Jaro 1:2 Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 615. Football FC Haka Valkeakoski - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 616. Football FF Jaro 4:3 Oulu Finlandia 2.Finlandia
 617. Football KTP Kotka 2:0 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 618. Football IF Ekenas - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 619. Football Turku PS 2:3 FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 620. Football Oulu - MuSa Finlandia 2.Finlandia
 621. Football TPV Tampere - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 622. Football FC Haka Valkeakoski 2:0 FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 623. Football IF Ekenas 3:1 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 624. Football KTP Kotka - AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 625. Football MuSa - MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 626. Football Turku PS 1:0 Oulu Finlandia 2.Finlandia
 627. Football AC Kajaani - Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 628. Football Oulu 3:3 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 629. Football FF Jaro - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 630. Football MuSa - FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 631. Football MyPa Myllykoski - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 632. Football IF Ekenas - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
 633. Football TPV Tampere 1:4 Turku PS Finlandia 2.Finlandia
 634. Football AC Kajaani 2:2 MyPa Myllykoski Finlandia 2.Finlandia
 635. Football FC Haka Valkeakoski 2:1 Oulu Finlandia 2.Finlandia
 636. Football FF Jaro - MuSa Finlandia 2.Finlandia
 637. Football Turku PS - IF Ekenas Finlandia 2.Finlandia
 638. Football Oulu 2:2 AC Kajaani Finlandia 2.Finlandia
 639. Football MuSa 1:0 TPV Tampere Finlandia 2.Finlandia
 640. Football MyPa Myllykoski - FF Jaro Finlandia 2.Finlandia
 641. Football KTP Kotka - FC Haka Valkeakoski Finlandia 2.Finlandia
 642. Football Oulu - KTP Kotka Finlandia 2.Finlandia
Zgłoś błąd
22BET - Best European Betting Site!CLAIM BONUS